بازگشت بازگشت

استعلام بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

 
لطفا شماره بیمه نامه(رقم سمت راست) را وارد کنید
 
لطفا کد ملی یا شماره شناسایی را وارد کنید
 


جستجو
بیمه گذار گرامی خواهشمند است هرگونه پرداخت شامل اقساط حق بیمه یا اقساط وام خود را با شناسه های مشخص شده به شماره حساب 3980182282 بانک ملت و یا شماره کارت 7658 4308 3379 6104 بانک ملت به نام شرکت بیمه کوثر واریز فرمایید
گزارش مشخصات بیمه نامه
(مشخصات بیمه نامه (بر اساس آخرین وضعیت
:وضعیت بیمه نامه
:کد معرف :تاریخ صدور :شماره بیمه نامه
:واحد صدور :مدت بیمه نامه
:ضریب افزایش حق بیمه سالانه-درصد :روش پرداخت حق بیمه :حق بیمه سالانه-ریال
(مشخصات بیمه گذار(حقیقی / حقوقی )(بر اساس آخرین وضعیت
:بیمه گذار
(مشخصات بیمه شده (وضعیت جاری
:نام و نام خانوادگی
   
(تعهدات بیمه گر (بر اساس آخرین وضعیت
:افزایش سالانه سرمایه-درصد :سرمایه فوت به هر علت-ریال
:سرمایه بیماری های خاص در سال جاری-ریال سرمایه فوت به علت حادثه در سال جاری-ریال
:پوشش معافیت بیمه شده :سرمایه نقص عضو حادثه در سال جاری-ریال
  :پوشش معافیت بیمه گذار
(مشخصات متصالحین (استفاده کنندگان) از سرمایه بیمه نامه (بر اساس آخرن وضعیت
در صورت حیات بیمه شده
در صورت فوت بیمه شده
مشاهده وضعیت واریزی های بیمه نامه
مشاهده اعلامیه بدهکار بیمه نامه در سال جاری
مشاهده وضعیت وام
سود مشارکت