بازگشت بازگشت

منشور اخلاق حرفه‌ای صنعت بیمه

 

همه فعالان صنعت بیمه کشور به اصول اخلاقی زیر متعهدند:

پایبندی به مقررات و تعهدات

1.    احترام و توصیه به رعایت قانون و مقررات و عدم تلاش برای بی‌اثر کردن آنها؛
2.    برخورد با همکاران و واسطه‌هایی که از طرق غیراخلاقی از جمله پرداخت رشوه به بازاریابی می‌پردازند؛
3.    عدم چشم‌پوشی نسبت به تخلف دیگران و همکاری برای کاستن هرگونه فساد؛
4.    پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشکار باشد چه پنهان؛
5.    پرداخت به‌موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است؛
6.    رعایت و حمایت از رقابت آزاد و عادلانه و پیروی از اصول بیمه‌گری، به‌ویژه در تعیین نرخ و شرایط؛

عدالت و انصاف

7.    تعیین دستمزد همکاران به صورت منصفانه و پرداخت کارمزد نمایندگان و کارگزاران طبق ضوابط؛
8.    رفتار منصفانه با مشتریان و طرف‌های تجاری در همه جوانب؛
9.    پرهیز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاری با ابزار غیراخلاقی و غیرصادقانه؛
10.    تعیین نرخ حق بیمه بر پایه اصول فنی، معقول، منصفانه و درخور شرایط بیمه بدون تاثیر از رقبا؛

شفافیت و صداقت

11.    صداقت و راستی در مبادله اطلاعات و نیز خودداری از عرضه گزارش‌های فریب‌دهنده، پنهان‌کاری و حذف هدفمند برخی از اطلاعات؛
12.    خودداری از ارائه اطلاعات نادرست در تبلیغات و اطلاع‌رسانی؛
13.    انتشار مستمر اطلاعات دقیق مالی و ویژگی‌های حرفه‌ای خود به صورت واقعی؛
14.    اطلاع‌رسانی به‌موقع به بیمه‌گذاران نسبت به بروز هرگونه تغییرات موثر در ادای تعهدات؛
15.    توجیه کامل مشتریان نسبت به شرایط پوشش بیمه و محدودیت‌های دریافت خسارت؛
16.    برقراری روابط شفاف با مشتری به‌گونه‌ای که امکان هیچ نوع سوءاستفاده نباشد؛

حفظ کرامت انسانی

17.    خودداری از تقدیم و دریافت مسرفانه هدیه و برگزاری بیش از حد برنامه‌های سرگرمی و تفریحی برای طرف‌های تجاری؛
18.    انتخاب همکارانی که به اصول اخلاق حرفه‌ای متعهدند و از هر گونه آلودگی به ارتشا و پرداخت‌های غیرموجه مبرا می‌باشند؛
19.    محترم دانستن و حفظ حریم خصوصی مشتریان، همکاران و رقبا؛

رعایت حقوق اجتماعی

20.    احترام به منزلت و حقوق انسانی و شهروندی افراد و پاسداری از آن؛
21.    احترام به فرهنگ، آداب، رسوم و اعتقادات مشتریان؛
22.    سلوک و عدم کینه‌توزی با منتقدانی که سخن از نقض قانون و مقررات می‌گویند و عملکردها را نقد می‌کنند؛
23.    مقابله با پولشویی و هرگونه فعالیت دیگری که پشتیبان بزه‌های سازمان‌یافته باشد؛
24.    پاسداری از طبیعت، محیط زیست و توسعه پایدار؛
25.    همکاری با سازمان‌های مردم نهاد و حمایت از آن دسته از تدابیر عمومی که سبب تقویت توسعه صنعت بیمه می‌شود؛
26.    پذیرش شکایت مشتریان و نظارت مقامات مجاز؛
27.    احترام به حقوق مالکیت مادی و معنوی رقیبان.

 

 


تاریخ انتشار:دوشنبه، 13 بهمن 1393 ساعت 13:55:39 تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه، 16 مرداد 1396 ساعت 18:04:10 توسط:روابط عمومی تعداد بازدید از این صفحه:32446