بازگشت بازگشت

مراحل صدور کارت المثنی پرداخت خسارت مکمل درمان

 

1- مراجعه بیمه شده به نزدیکترین شعبه بانک آینده .


2- اعلام مفقودی کوثر کارت دریافتی از شرکت تجارت الکترونیک بانک آینده (کارت الکترونیکی دریافت خسارت)


3- تکمیل فرم درخواست صدور المثنی و واریز مبلغ 20000ریال بابت  هزینه صدور المثنی به حساب شرکت تجارت الکترونیک بانک آینده .(لطفاً شماره بیمه شده نیز در فرم درج گردد.)


4- ارسال فرم درخواست المثنی  به شرکت تجارت الترونیک, توسط شعبه بانک آینده .

 

5- صدور کارت توسط شرکت تجارت الکترونیک و ارسال به شعبه مزبور پس از حداکثر 10 روز کاری .

 

 

لطفاً قبل از مراجعه به بانک نسبت به دریافت کد بیمه شده , از نماینده بیمه محل خدمت خود , جهت درج در فرم درخواست المثنی , اقدام نمایید.

 


تاریخ انتشار:یکشنبه، 10 اسفند 1393 ساعت 11:57:08 تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه، 11 اسفند 1393 ساعت 08:35:48 توسط:مدیریت تعداد بازدید از این صفحه:39462