بازگشت بازگشت

سیاست تقسیم سود به سهامداران

ميزان و نحوه ي تقسيم سود به سهامداران در مجمع عمومي ساليانه و بر اساس قانون تجارت تعيين و از طريق روزنامه رسمي و سايت شركت اطلاع رساني مي شود.


تاریخ انتشار:یکشنبه، 23 دی 1397 ساعت 14:08:57 تاریخ آخرین ویرایش:یکشنبه، 23 دی 1397 ساعت 14:08:57 توسط:روابط عمومی تعداد بازدید از این صفحه:2302