بازگشت بازگشت

چشم انداز شرکت

چشم انداز شرکت بیمه کوثر در افق 1404

کسب جایگاه در بین سه شرکت برتر بیمه‌ای خصوصی ایران از لحاظ:

رضایتمندی مشتریان

سودآوری


تاریخ انتشار:دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398 ساعت 10:39:36 تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398 ساعت 12:44:39 توسط:مدیریت سیستم ها و تطبیق مقررات تعداد بازدید از این صفحه:1246