بازگشت بازگشت

ارزش های مشترک شرکت

ارزش­‌های بنیادین (اصول اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی)

      ارزش­‌های دینی، ملی و اخلاقی

      ارج نهادن به کرامت انسانی

      صداقت و انصاف

      سلامت اداری

      امانت‌داری در اطلاعات

      ایفای تعهدات

      نظم و انضباط کاری

      فرهنگ صرفه‌جویی

      حمایت از تولید ملی

 

ارزش‌های کسب و کار (اصول حرفه‌ای)

      رضایت ذی‌نفعان

      تاکید بر دانش، خدمت آگاهانه و تفکر فن‌آورانه

      قانون‌مداری

      مشتری‌مداری

      برنامه‌محوری

      رابطه برد – برد با نمایندگان و تامین‌کنندگان

      مقابله با تخلفات و تقلب‌های سازمان‌یافته

      به‌کارگیری تخصص و اشتراک دانش

      نوآوری و یادگیری


تاریخ انتشار:دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398 ساعت 12:42:52 تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398 ساعت 12:42:59 توسط:مدیریت سیستم ها و تطبیق مقررات تعداد بازدید از این صفحه:1169