بازگشت بازگشت

بانک تجربیات
بانک تجربیات ثبت شده
ردیف کد ثبت کننده تاریخ ثبت حوزه دانشی شرح تجربه
1 121 97/03/22 بیمه اتومبیل افزایش پرتقو با توجه به طرح فروش بیمه نامه ترکیبی
2 534 97/04/05 بیمه درمان یکی از دلایل بالا بودن ضریب خسارت، بالا بودن سقف تعهدات و پایین بودن فرانشیز قراردادها می باشد.
3 534 97/04/28 بیمه درمان پر شدن سقف تعهدات در انتهای قرارداد به دلیل طرز فکر اشتباه بیمه شدگان مبنی بر استفاده کردن از تمامی سقف
4 534 97/04/28 بیمه درمان نظارت تخصصی و متعدد در خسارت، باعث بالا رفتن دقت کارشناسان و دقیق تر شدن محاسبات می گردد.
5 534 97/11/11 بیمه درمان استفاده از کارشناسان زبده و ماهر با عث پایین آمدن موارد تخلف در بین بیمه شدگان خواهد شد.
6 543 98/01/27 بیمه درمان مراکز طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد در پایان بیمه نامه ها، بیشترین مراجعات بیمه شدگان را نسبت به سایر ماه ها دارند(علی الخصوص مراکز دندانپزشکی)؛ لذا اگر بیمه نامه ای تمدید گردید 2 بار این موضوع اتفاق می افتد لذا در این حالت خسارت افزایش می یابد.
7 543 98/01/29 بیمه درمان در بسیاری از موارد جراحی های مربوط به ستون فقرات، هزینه های کنفور و اسپوندلتوسنوریس توسط مراکز درمانی شارژ می گرد؛ لذا باید بررسی شود (MRI) در صورت وجود بیماری، پرداخت صورت پذیرد و از تحمیل هزینه های ماذاد به شرکت خودداری گردد.
8 543 98/02/02 بیمه درمان در جراحی مربوط به ACL و مینیسک، حتما باید MRI بیمار کنترل گردد زیرا بسیاری از پزشکان بدون پارگی این موارد و صرفا به لحاظ سود خود، این جراحی ها را انجام می دهند.
9 897 98/02/10 بیمه درمان پیش بینی ضریب خسارت برای بیمه نامه هایی که کمتر از 3 ماه از شروع آن ها می گذرد، با خطای زیادی صورت می گیرد.
10 897 98/02/10 بیمه درمان بخش عمده ای از خسارت بیمارستانی مربوط به مراکز طرف قرارداد می باشد.
11 897 98/02/23 بیمه درمان ارائه فرمول جدید برای پیش بینی ضریب خسارت بیمه نامه هایی که کمتر از 6 ماه از شروع آن ها می گذرد.
12 629 98/02/30 بیمه درمان در بیمه نامه هایی که تعهد دندانپزشکی طبق شرایط آیین نامه ارائه نگردد، کمتر از نیمی از خسارت پاراکلینیکی، مربوط به دندانپزشکی می باشد.
13 629 98/02/30 بیمه درمان خسارت پاراکلینیکی بخش عمده ای از کل خسارت را تشکیل می دهد.
14 811 98/03/01 بیمه درمان تعیین پراکندگی مراکز درمانی طرف قرارداد بایستی بر اساس تراکم جمعیت بیمه گران باشد.
15 1288 97/06/31 برنامه ریزی خسارت پرداختی شرکت به صورت 60 درصد در 6 ماه دوم سال و 40 درصد در 6 ماه اول سال می باشد.
16 1288 97/06/31 برنامه ریزی جهت برنامه ریزی،  فروش و خسارت در هر رشته و هر بازه زمانی مورد نیاز است و گزارش های فناوران جوابگوی این نیاز نیست.
17 744 97/11/15 بیمه مهندسی در بیشتر خسارت های کشتی، بر اساس قاعده نسبی(حق بیمه پرداخت شده) باید پرداخت صورت گیرد.
18 744 97/11/15 بیمه مهندسی در بیشتر پرونده های خسارتی حتما باید تاییدیه اعلام نرخ و دستور صدور بیمه نامه توسط بیمه گذار  و همچنین رسید تحویل بیمه نامه، از بیمه گذار دریافت شود.
19 744 97/08/16 بیمه مهندسی کشتی خصوصی به نام فرد حقیقی که هوشمند بوده است، 2 عدد بیمه نامه مسئولیت و 2 عدد بیمه نامه کشتی خریداری می شود. در سال 94 اعلام خسارت می شود با 1 نفر فوتی - آتش سوزی و total lost  می شود. برآورد خسارت 300 میلیون می باشد، چون بیمه نامه را تسویه نکرده است. ادعای بیمه گذار این بوده که الباقی حق بیمه به نماینده پرداخت شده است (در دادگاه مطرح می شود). مهمترین مشکل و تجربه این حادثه، عدم ثبت جمله تا روز حادثه( تا لحظه وقوع حادثه) در شرایط خصوصی بیمه نامه بود که شرکت مجبور به پرداخت خسارت شد.
20 744 98/01/28 بیمه مهندسی بیل مکانیکی در بندرعباس با بیمه نامه به فروش می رسد. بارگیری به مقصر شاهرود انجام می شود. در تاریخ 97/01/27 بیمه نامه صادر می شود و در 97/03/01 اعلام خسارت total lost می شود. از شعبه پرسشنامه اخذ شد. در بیمه نامه منطقه جغرافیایی، منطقه آزاد بوده است در صورتی که در شاهرود اعلام خسارت شده است. فرم پرسشنامه توسط نماینده تکمیل شده است با امضای دیگری. مقرر شد نماینده یک گزارش کامل از صدور را ارائه کند. نامه ارسال شد که 97/01/26 اعلام خسارت از طرف آتش نشانی بوده است. نتیجه آن که در کنار هم قرار دادن مستندات از لحاظ قانونی که فرم های پیشنهاد توسط چه کسانی تکمیل شده است و همچنین بررسی تاریخ بازدید دارای اهمیت است.
21 744 97/10/06 بیمه مهندسی در بیمه نامه های صادر شده، برای مورد بیمه در صورت این که چند بیمه نامه(مسئولیت در کنار مهندسی باشد) به دلیل نبود شناسه پرداخت معلوم نیست در مورد کدام بیمه نامه پرداخت شده است؛ یعنی بیمه گذار می تواند در مورد هر کدام که خسارت حادث شده باشد، اعلام خسارت نماید. بنابراین حتما باید شناسه پرداخت در مورد بیمه نامه ثبت گردد و ما به ازای آن، پول واریز شود.

تاریخ انتشار:دوشنبه، 20 خرداد 1398 ساعت 12:19:20 تاریخ آخرین ویرایش:دوشنبه، 20 خرداد 1398 ساعت 18:58:12 توسط:مدیریت سیستم ها و تطبیق مقررات تعداد بازدید از این صفحه:1626