بازگشت بازگشت

آیین نامه های بیمه مرکزی
شماره    موضوع 
1   بیمه اتکایی اجباری
2   انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه 
3   کارمزد
4   ودایع موسسات بیمه خارجی
5   اتکایی اجباری
6   کارگزاری
7   بیمه اتکایی
8   بیمه باربری
9   بیمه آتش سوزی 
10   ذخایر فنی 
11   ذخایر و اندوخته های قانونی 
12   سرمایه گذاری 
13   بیمه های زندگی 
14   جرایم و تنبیهات بیمه مرکزی
15   بیمه نامه دام و طیور
16   کارمزد اتکایی اجباری و مشارکت در منافع 
17   بیمه اعتبار 
18   امور نمایندگی بیمه
19   ذخیره فنی احتیاطی 
20   کارمزد 
21   بیمه آتش سوزی 
22   ذخایر فنی 
23   بیمه حوادث انفرادی 
24   بیمه حوادث  
25   بیمه آتش سوزی 
26   بیمه درمان 
27   بیمه درمان 
28   امور نمایندگی بیمه 
29   کارمزد 
30   اتکایی اجباری 
31   بازیافت خسارت 
32   بیمه شخص ثالث
33   بیمه بدنه اتومبیل
34   بیمه اعتبار صادرات کالا
35   بیمه شخص ثالث
36   بیمه باربری
37   بیمه مسولیت حرفه ای پزشکان
38   بیمه مسولیت حرفه ای پزشکان
39   بیمه مسولیت متصدیان حمل و نقل
40   تأسیس موسسه بیمه 
و مکمل‌های 1 تا 6  
40/7   مکمل آیین نامه تأسیس موسسه بیمه 
41   دفاتر ارتباطی موسسات بیمه با موسسات کارگزاری بیمه خارجی
42   سرمایه گذاری 
43   بیمه درمان 
44   بیمه درمان 
45   ذخایر و اندوخته های قانونی در مناطق آزاد
46   ذخایر و اندوخته های فنی در مناطق آزاد
47   سرمایه گذاری در مناطق آزاد
48   نمایندگی در مناطق آزاد
49   تأسیس موسسه بیمه 
50   موسسات ارزیابی خسارت 
51   بیمه اعتبار 
51-4   مکمل آیین نامه بیمه اعتبار 
52   بیمه مسولیت 
53   بیمه بدنه 
54   نمایندگی بیمه عمر 
55   نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکایی
55-1   مکمل آیین نامه نظارت بر امور بیمه های اتکایی
56   بیمه شخص ثالث 
57   امور نمایندگی بیمه
58   ذخایر فنی 
58-2   مکمل آیین نامه ذخایر فنی 
59   بیمه مسولیت 
60   سرمایه گذاری 
61   اندوخته های قانونی 
62   بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه
63   آیین نامه اجرایی قانون حفظ و بهره برداري از منابع آبزی
64   بیمه درمان 
65   تعیین حق بیمه بیمه های غیر زندگی
66   ارکان بیمه مرکزی
67   آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه
67-1   مکمل آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه
68    بیمه های زندگی و مستمری
68-2   مکمل بیمه های زندگی و مستمری
69   توانگری مالی 
70   بیمه نوسانات نرخ ارز واحد تولیدی و صادراتی
71   حمایت از حقوق بیمه گذار و بیمه شده
72   بیمه شخص ثالث
72-1   مکمل بیمه شخص ثالث
73   بیمه مسولیت 
74   بیمه درمان 
74-1   مکمل بیمه درمان 
75   امور نمایندگی بیمه
75-1   مکمل امور نمایندگی بیمه
75-2   مکمل امور نمایندگی بیمه
75-3   مکمل امور نمایندگی بیمه
75-4   مکمل امور نمایندگی بیمه
76   بیمه های اتکایی
77   بیمه نامه مسافرتی 
78   اکچوئر رسمی بیمه 
78-1   مکمل اکچوئر رسمی بیمه 
79   بیمه باربری
80   بیمه مسولیت 
81   تعیین حق بیمه 
82   بیمه مسولیت 
83   کارمزد 
83-1   مکمل کارمزد 
84   بیمه حوادث
85   تنظيم امور ارزيابي خسارت بيمه اي
86   بیمه باربری
87   بیمه مسولیت مدنی متصدیان حمل داخلی
88   گزارشگري و افشاي اطلاعات
89   بیمه تأمین تعهدات در رویه عبور داخلی کالا
90   بررسی صلاحیت حرفه اي کارکنان کلیدي
 دستورالعمل اجرایی آیین نامه 90   نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه
91   کارگزاری بیمه اتکایی
92   کارگزاری بیمه مستقیم
92-1   مكمل آيين نامه كارگزاري
93   حاکمیت شرکتی 
 دستورالعمل اجرایی آیین نامه 93   نحوه تشکیل و شرح وظایف واحدها و کمیته های حاکمیت شرکتی
93-1   مکمل حاکمیت شرکتی 
93-2   مکمل حاکمیت شرکتی 
94   تعیین حق بیمه 
95   بیمه اتکایی (کنسرسیوم)
96   بیمه زندگی 
97   سرمایه گذاری 

 


تاریخ انتشار:یکشنبه، 20 مرداد 1398 ساعت 15:49:27 تاریخ آخرین ویرایش:شنبه، 26 مرداد 1398 ساعت 12:01:03 توسط:مدیریت سیستم ها و تطبیق مقررات تعداد بازدید از این صفحه:2531