بازگشت بازگشت
بیمه اتومبیل

استفاده گسترده از اتومبيل در جابجايي هاي درون و برون شهري، عدم برخورداري خيابان ها و جاده ها از استاندارد هاي مطلوب و نقاط ضعف حـاكم بر قوانين رانندگي مشكلات فراواني را بر جـامعه تحميل نموده است كه از آن جمله مي توان به زيـان هاي نـاشي از حوادث رانندگي اشاره نمود.

شركت بيمه كوثر به منظور جبران زيان هاي مالي و جاني ناشي از حوادث اتومبيل، طبق مقررات و آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی، بیمه‌نامه‌هایی را در اختیار هموطنان ارجمند قرار داده است تا هنگام وارد شدن خسارت در این زمینه، که گاه بسیار سنگین و شاید جبران ناپذیر است، بتواند بخشی از ضررهای مالی وارد شده به بیمه‌گذاران را جبران کند.


مدیریت بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه کوثر در حال حاضر سه نوع خدمت را در قالب سه بیمه «شخص ثالث، بدنه و حوادث راننده» ارائه می‌دهد که به شرح زیر است:

1. بيمه نامه شخص ثالث

در اين بيمـه نامه كليه دارندگان وسـايل نقليه موتـوري زميني اعم از اشخـاص حقيقـي«دارندگان اتومبيل هاي شخصی» يا حقـوقي « اتومبيل هاي متعلق به شركت ها ، ادارات دولتي و ...» مسئول جبران خسـارات جانی و مالي هستند كه بر اثر حـوادث وسيله نقليه يا محمولات آنهـا به اشخاص ثالث وارد مي گردد، اين بيمه نامه جنبه اجباري دارد و دارنده وسيله نقليه بايد مسئوليت خود را  نزد يكي از شركت هاي بيمه واجد شرايط، بيمه نمايد.

2. بيمه بدنه اتومبيل

در بيمه نامه بدنه، وسايل نقليه بيمه شده در مقابل خطرات اصلي حادثه،  سرقت  آتش سوزي، انفجار و صاعقه تحت پوشش قرار مي گيرد. خسارت هاي جزئي و كلي وارد شده به وسيله نقليه بيمه شده اعم  از دستمزد تعمیرکار، تعميرات و ارزش قطعات تعويضي به قيمت روز حادثه پرداخت مي گردد. علاوه بر موارد فوق، بيمه گذار مي تواند با پرداخت حق بيمه اضافي و مطابق با شرايط و مقررات مندرج در بيمه نامه، اتومبيل را در مقابل خطرات ذيل بيمه نمايد:

  • خطر سرقت در جاي قطعات اصلي و اضافي
  • خطرات ناشي از بلاياي طبيعي
  • خسارت ناشي از شكست شيشه به تنهايي
  • خسارت ناشي از مواد اسيدي و شيميايي
  • غرامت عدم استفاده از وسيله نقليه در طول مدت تعميرات

3. بيمه نامه حوادث (راننده مقصر حادثه)

 در اين بيمه نامه، بيمه گر غرامت( فوت، نقص عضو) مربوط به راننده مقصر حادثه اتومبيل بيمه شده ( واژگوني ، تصادفات و ...) را که از محل بيمه نامه شخص ثالث قابل جبران نمي باشد را حداكثر به میزان مبلغ مندرج در بيمه نامه، تحت پوشش قرار مي دهد.

طبق قانون بیمه و نیز مقررات و آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی، تمامی دارندگان وسایط نقلیه زمینی، اعم از حقوقی و حقیقی، می‌توانند با خرید هر یک از بیمه‌نامه‌های «شخص ثالث و بدنه» از خدمات شرکت بیمه کوثر در زمینه جبران خسارات در این حوزه بهره‌مند گردند.

1. بیمه شخص ثالث

بیمه‌گر در این بیمه‌نامه جبران تمامی خسارت‌های مالی و غرامت‌های جانی ناشی از موضوع بیمه‌نامه را، طبق شرایط مندرج در بیمه‌نامه تحت پوشش قرار می‌دهد. برای اطلاعات بیشتر و دقیقتر می‌توانید قانون بیمه شخص ثالث، مصوب سال 1395 را مطالعه فرمایید.

 

2. بیمه بدنه

بر اساس ماده 3 از فصل دوم شرایط عمومی بیمه بدنه وسایط نقلیه، جبران خسارت‌هاي وارد به موضوع بيمه و هزينه‌هاي مربوط، به شرح زير در تعهد بيمه‌گر خواهد بود:

1. خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا واژگوني و سقوط موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت ، اجزا و يا محمولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود.

2. خسارتي كه در اثر آتش سوزي ، صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكي اصلي همراه آن وارد گردد.

3. در صورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.

4. خسارتي كه در جريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به آن وارد شود.

5. خسارت باطري و لاستيك هاي چرخ موضوع بيمه در اثر هر يك از خطرات بيمه شده تا پنجاه درصد قيمت نو قابل پرداخت است.

ماده 4 همین فصل نیز تصریح می‌کند:

هزينه هاي متعارفي كه بيمه گذار براي نجات موضوع بيمه خسارت ديده و جلوگيري از توسعه خسارت و نيز انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به نزديك ترين محل مناسب براي تعمير آن پرداخت مي نمايد حداكثر تا بيست درصد كل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.

1. بیمه شخص ثالث

بر اساس ماده 17 قانون بیمه‌ی شخص ثالث، موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:

 الف ـ خسارت وارد به وسيله نقليه مسبب حادثه و محمولات آن

 ب ـ خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو

 پ ـ جريمه يا جزاي نقدي

 ت ـ اثبات قصد زيان ديده در ايراد صدمه به خود مانند خودكشي، اسقاط جنين و نظاير آن و نيز اثبات هر نوع خدعه و تباني نزد مراجع قضایی

 تبصره ـ در صورتي كه در موارد بندهاي (الف) و (ب) اختلافي وجود داشته باشد، معترض مي تواند به مرجع قضائي صالح رجوع كند.

 

2. بیمه بدنه

طبق ماده5 فصل سوم از شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه، خسارت هاي زير تحت پوشش اين بيمه نامه نيست مگر آنكه دربيمه نامه يا الحاقيه آن به نحو ديگري توافق شده باشد:

۱- خسارت هاي ناشي از سيل ، زلزله و آتشفشان.
۲- خسارت هايي كه به علت استفاده از موضوع بيمه در مسابقه اتومبيل راني يا آزمايش سرعت به آن وارد شود.
۳- خسارت هاي وارد به موضوع بيمه به علت حمل مواد منفجره ، سريع الاشتعال و يا اسيدي مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص حمل آن باشد.
۴- خسارت هاي وارده در اثر پاشيده شدن رنگ ، اسيد و ساير مواد شيميايي روي بدنه موضوع بيمه مگر آنكه ناشي از حوادث تحت پوشش بيمه باشد.
۵- خسارت ناشي از سرقت لوازم و قطعات موضوع بيمه پس از وقوع حادثه.
۶- خسارت ناشي از كشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روي بدنه موضوع بيمه.
۷- كاهش ارزش موضوع بيمه حتي اگر در اثر وقوع خطرات بيمه شده باشد.
۸- زيان ناشي از عدم امكان استفاده از موضوع بيمه حادثه ديده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بيمه نامه.

همچنین طبق ماده6 همین فصل در موارد زير، جبران خسارت در تعهد بيمه گر نخواهد بود:

۱- خسارت هاي ناشي از جنگ ، شورش ، اعتصاب و يا تهاجم.
۲- خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجارهاي هسته اي.
۳- خسارت هايي كه عمداً توسط بيمه گذار ، ذي نفع و يا راننده موضوع بيمه به آن وارد
مي شود.
۴- خسارت هاي وارده به موضوع بيمه حين گريز از تعقيب مقامات انتظامي مگر آنكه عمل گريز توسط متصرفين غير قانوني باشد.
۵- در صورتي كه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه رانندگي وي باطل شده باشد و يا مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي گواهينامه راننده براي رانندگي موضوع بيمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهينامه در حكم بطلان آن نيست.
۶- خسارت هاي ناشي از حوادثي كه طبق گزارش مقامات ذي صلاح به علت مصرف مشروبات الكلي و يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان توسط راننده موضوع بيمه بوجود آمده باشد.
۷- خسارت ناشي از بكسل كردن وسيله نقليه ديگر مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص و مجاز به انجام اين كار باشد و اصول و مقررات ايمني را رعايت كرده باشد.
۸- خسارت هاي وارده به وسايل و دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي موضوع بيمه در صورتي كه ناشي از نقص و خرابي در كاركرد آنها باشد.
۹- خسارت هايي كه به علت حمل بار بيش از حد مجاز توسط موضوع بيمه به آن وارد شود.

1. بیمه شخص ثالث

دارندگان بیمه‌نامه شخص ثالث، چنانچه از محل بیمه‌نامه خود به مدت یک سال کامل شمسی خسارت دریافت نکنند می‌توانند از تخفیف عدم خسارت، به میزان 10 تا 70 درصد حق بیمه، در هنگام تمدید بیمه‌نامه بعدی بهره ببرند. طبق قانون میزان این تخفیف با توجه به سنوات نداشتن خسارت بدین شرح است:

سال اول 10 درصد
سال دوم 15 درصد
سال سوم 20 درصد
سال چهارم 30 درصد
سال پنجم 40 درصد
سال ششم 50 درصد
سال هفتم 60 درصد
سال هشتم و بیشتر 70 درصد

2. بیمه بدنه

دارندگان بیمه‌نامه بدنه، چنانچه از محل بیمه‌نامه خود به مدت یک سال کامل شمسی خسارت دریافت نکنند می‌توانند از تخفیف عدم خسارت، به میزان 25 تا 60 درصد حق بیمه، در هنگام تمدید بیمه‌نامه بعدی بهره ببرند. طبق قانون میزان این تخفیف با توجه به سنوات نداشتن خسارت بدین شرح است:

سال اول 25 درصد
سال دوم 35 درصد
سال سوم 45 درصد
سال چهارم و بیشتر 60 درصد

1. بیمه نامه ثالث:

دارندگان خودرو و سایر وسایط نقلیه زمینی با مراجعه به شعب، نمایندگان و کارگزاران بیمه کوثر در سراسر کشور می‌توانند پس از ارائه‌ی اسناد لازم، از جمله کارت ماشین، بیمه‌نامه قبلی و مدارک شناسایی خود، درخواست صدور بیمه‌نامه را با پر و امضا کردن فرم پیشنهاد در اختیار شبکه فروش قراردهند. سپس کارشناسان صدور بیمه‌نامه مورد نظر آنان را با تعهدات درخواستی و در چارچوب مقررات بیمه‌ای صادر و به بیمه‌گذاران گرامی تقدیم خواهند کرد.

طبق قانون جاری شخص ثالث، سقف تعهدات جانی به میزان دیه مرد مسلمان در ماه حرام، و سقف تعهدات مالی نیز به اندازه دو و نیم درصد تعهد جانی محاسبه می‌گردد. شرکت بیمه کوثر این امکان را برای بیمه گذاران فراهم کرده است که بتوانند سقف تعهدات مالی بیمه‌نامه ثالث خود را با پرداخت حق بیمه اضافی افزایش دهد.

بازنشستگان نیروهای مسلح می‌توانند با ارائه‌ی اصل آخرین فیش حقوقی دریافتی از دفاتر الکترونیک ساتا که دارای مهر دفاتر برون سپاری و دارای مانده مشخص در فیش حقوقی است، شخصا به واحدهای صدور (شعب، نمایندگی‌ها و کارگزاری‌ها) مراجعه کنند و پس از پر کردن وکالت کسر از حقوق و امضای آن از تسهیلات خرید اقساطی بیمه‌نامه بهره‌مند گردند.

2. بیمه بدنه

دارندگان خودرو و سایر وسایل نقلیه زمینی با مراجعه به شعب، نمایندگان و کارگزاران بیمه کوثر در سراسر کشور می‌توانند پس از ارائه‌ی اسناد لازم، درخواست صدور بیمه‌نامه را با پر و امضا کردن فرم پیشنهاد در اختیار شبکه فروش قراردهند. بیمه‌گذاران گرامی توجه داشته باشند که در بیمه‌نامه بدنه لازم است کارشناسان واحد صدور، مستقیما از وسیله نقلیه مورد بیمه بازدید کنند و با ثبت مشخصات، صحت و سلامت مورد بیمه تایید گردد.

سپس کارشناسان صدور بیمه‌نامه بدنه وسیله نقلیه مورد نظر را بر اساس قیمت روز، مطابق با پوشش‌ها و شرایط درخواستی و در چارچوب مقررات بیمه‌ای صادر و به مشتریان گرامی تقدیم خواهند کرد.

1. بیمه ثالث

1-1- خسارت‌های مالی

با توجه به شرايط هر حادثه و زيانهاي وارده بررسي و پرداخت خسارت خودرو به چند دسته بشرح ذيل تقسيم مي‌گردد:

الف- تصادفات بدون كروكي (خسارت‌هاي مالي)

در اين نوع حوادث، خسارت مالي وارد به وسيله نقليه زيانديده باید حداکثر تا تعهدات مالی قانونی باشد. در این صورت، با رعایت شرايط زير پرونده تشكيل و خسارت پرداخت مي‌شود.

الف-هر دو وسيله در لحظه تصادف داراي بيمه نامه معتبر و پیوسته شخص ثالث باشند.
ب-هردو راننده داراي گواهينامه مجاز باشند.
پ-اختلافي بين طرفين حادثه وجود نداشته باشد.

چنانچه هنگام وقوع تصادف این شرايط برقرار باشد طرفين حادثه با خودروهاي تصادفي به يكي از مراكز پرداخت خسارت بيمه مراجعه می‌کنند. سپس برابر مقررات و به شرح ذيل پرونده تشكيل و پس از بررسی کامل، خسارت ارزيابي و پرداخت مي‌گردد:

1- مقصر و زيانديده تصادف با خودروهاي موضوع حادثه به يكي از مراكز پرداخت خسارت خودرو مراجعه و حادثه را اعلام مي‌کنند.
2- فرم اعلام خسارت بدون كروكي را تنظيم، تكميل و امضا می‌کنند. (برگ تكميل شده اعلام خسارت يعني ادعاي دريافت خسارت از سوي زيانديده كه بر اساس آن پرونده خسارت تشكيل مي‌شود و يكي از مدارك اصلي پرونده است كه مسئول مربوطه بايد از تكميل و امضاء شدن آن توسط مقصر و زيانديده اطمينان حاصل نمايد).

3- اصل و كپي مدارك مورد نياز زير را برای تشكيل پرونده به مسئول پذيرش خسارت ثالث بدون كروكي تحويل می‌دهند.

4- پس از بررسي و اطمينان از اصالت و تكميل بودن اسناد و مدارک، كپي آن‌ها توسط واحد پرداخت خسارت برابر با اصل شده و به همراه يك برش كوپن بيمه‌نامه ثالث مقصر برداشته می‌شود.

5- در نهایت روی اصل بيمه نامه‌هاي ثالث مقصر و زيانديده مهر خسارت و تكميل مندرجات می‌خورد و اصل مدارك بازگردانده می‌شود.

مدارك لازم برای تشكيل پرونده خسارت مالي بدون كروكي عبارت است از:  

الف-  اصل و كپي گواهينامه مقصر و زيانديده (يا زيانديدگان) تصادف
ب-  اصل و كپي كارت ملي مقصر و زيانديده (يا زيانديدگان) تصادف
ت- اصل و كپي كارت مشخصات خودروي مقصر و زيانديده (يا زيانديدگان) تصادف
پ -اصل و كپي بيمه نامه معتبر و پیوسته شخص ثالث خودروي مقصر و زيانديده (يا زيانديدگان) تصادف
ج- يك برش اصل كوپن بيمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه

ب- خسارت‌های مالی با کروکی سازشی

در این گونه موارد به مدارک زیر نیاز است:

1- حضور راننده و خودروي زيانديده برای رويت و تائيد حادثه و ارزيابي خسارت توسط كارشناس بيمه گر.
2- اصل برگ كروكي سازشي تصادف كه توسط پليس تنظيم، مهر و امضا شده باشد.
3- اصل و كپي گواهينامه زيانديده حادثه.
4- اصل و كپي كارت ملي زيانديده حادثه.
5- اصل و كپي بيمه نامه ثالث معتبرخودروي زيانديده حادثه.
6- اصل و كپي كارت مشخصات خودروي زيانديده حادثه.
7- اصل يك برش كوپن بيمه نامه معتبر مقصر حادثه.
8- كپي گواهينامه و كارت مشخصات و بيمه نامه خودروي مقصر حادثه.

ج- خسارت‌های مالی با کروکی غیرسازشی

دراين نوع تصادفات زيانديده داراي كروكي غيرسازشي ترسيم شده توسط پليس يا گزارش كارشناس رسمي دادگستري است. در این موارد، زیاندیده یا طرفين تصادف، پس از حضور در مراجع انتظامي و قضایي و گذراندن مراحل قانوني با اخذ كپي برابر با اصل مدارك مورد نياز تشكيل پرونده می‌دهند. سپس به يكي از مراكز پرداخت خسارت مراجعه و فرم اعلام خسارت را تنظیم و تکمیل می‌کنند و همراه با مدارک زیر به مسئول پذیرش خسارت تحویل می‌دهند.

1- اصل يا كپي كروكي تصادف و يا گزارش كارشناس رسمي دادگستري كه توسط مرجع قضایي برابر با اصل شده باشد.
2- كپي مدارك مقصر (گواهينامه؛ كارت مشخصات خودرو؛ كارت ملي) كه توسط مرجع قضایي برابر با اصل شده باشد.
3- اصل يك برش كوپن از بيمه نامه خودرو مقصر حادثه
4- اصل و كپي مدارك زيانديده (گواهينامه؛ كارت مشخصات خودرو؛ كارت ملي و بيمه نامه ثالث)

 

1-2- خسارت‌های جانی

در حوادث مربوط به موضوع بیمه‌نامه شخص ثالث، تشكيل پرونده و پرداخت غرامت ديه، با كروكي غيرسازشي به شرح زیر صورت می‌گیرد.

در اینگونه حوادث كه منجر به مجروح شدن يا فوت كسي شده است، مقصر حادثه موظف است ظرف مدت 5 روز مراتب تصادف خود را با ارائه مدارک لازم برای تشکیل پرونده به شرکت بیمه اعلام کند.
چنانچه حادثه ای هم داراي خسارت مالی و  هم داراي خسارت جانی باشد بیمه گر طی نامه‌ای کپی برابر با اصل مدارک موجود در پرونده را برای تسویه خسارت مالی از مرجع قضایی درخواست می‌کند. وی پس از تکمیل مدارک لازم، خسارت مالی را تسویه می‌کند اما تا ارائه رای مراجع قضایی توسط مقصر یا زیاندیده، پرونده جانی در شعبه مفتوح می‌ماند.

 ماده 14 آیین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه زمینی درمقابل اشخاص ثالث مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده خسارت جانی (دیه) را به شرح ذیل تعیین نموده است:

1-اصل یا تصویر مصدق گزارش کارشناس راهنمائی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضائی.
2-بیمه نامه شخص ثالث یا هر گونه مدارک دیگری که حاکی از بیمه وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد
3-تصویر گواهینامه مسئول حادثه(مقصر) مگر اینکه مشخصات کامل گواهینامه رانندگی درگزارش کارشناس راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه درج گردیده یااینکه راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه موجد حادثه باشد
4-مدارک شناسائی مصدوم یا متوفی(کارت ملی)
5-تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی درصورتیکه در یکی از مراکز درمانی بستری شده باشد
6- نظریه پزشکی قانونی
7-تصویر مدارک شناسائی وسیله مسبب حادثه در صورت وجود
8-ارائه مدارک مثبته دایر بر احرازسمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومیت یا وکالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد.
9-جواز دفن یا گواهی فوت با شناسنامه باطل شده متوفی
تبصره یک :پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت  به ورثه متوفي ، منوط به ارائه گواهی انحصار وراثت خواهد بود.
تبصره دو: در صورت فقدان یا انقضای بیمه نامه  فرار یا عدم شناسائی مسئول حادثه حسب مورد ارائه بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه ، مدارک شناسائی وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا گواهینامه رانندگی مسئول حادثه برای ارائه به شرکت یا صندوق الزامی نیست.

 

2. بیمه بدنه

2-1- ايراد خسارت در حوادث و تصادفات با گزارش مقامات انتظامي

در این شرایط مدارك لازم برای دريافت خسارت عبارتند از:

اصل و كپي بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو.
اصل و كپي گواهينامه راننده خودرو در هنگام حادثه.
اصل و كپي كارت و سند خودرو.
اصل كروكي.
بازديد از مورد بيمه توسط کارشناس خسارت
ارائه معرفينامه از شركتهاي ليزينگ در صورت خريد اقساطي خودرو.

در صورتيكه كروكي تنظيمي از نوع غير سازشي باشد، باید علاوه بر مدارك بالا، برگ بازجويي طرفين حادثه به همراه ساير گزارش‌هاي تكميلي از قبيل گزارش نيروي انتظامي، گزارش كارشناس رسمي دادگستري، و عند الزوم راي محاكم قضايي در مورد كروكي تنظيمي به شعبه پرداخت خسارت ارائه گردد.

2-2- ايراد خسارت در حوادث و تصادفات با گزارش مقامات انتظامي

در صورت بروز حادثه و ايراد خسارت به بدنه خودرو، به شرط مقصر بودن راننده خودرو مورد بيمه، يا نبود مقصر شناخته شده در حادثه، بيمه‌گذار مي‌تواند بدون ارائه گزارش مقامات انتظامي برای دريافت خسارت فقط يكبار در طول قرارداد و حداکثر تا سقف مجاز، به شعب شركت بیمه کوثر مراجعه کند.

در چنین شراطی باید این مدارك تهیه شود:

اصل و كپي بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو.
اصل و كپي گواهينامه راننده خودرو در هنگام حادثه.
اصل و كپي كارت و سند خودرو.
بازديد از مورد بيمه توسط کارشناس خسارت

2-3- وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو

در صورت وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو، به شرط آنكه خودرو داراي پوشش سرقت در جاي لوازم باشد، سريعا موضوع را به نزديكترين پاسگاه يا كلانتري محل حادثه گزارش و برای دريافت خسارت به يكي از شعب پرداخت خسارت اين شركت مراجعه شود.

در این صورت مدارك مورد نياز برای دريافت خسارت عبارتند از:

گزارش مقامات انتظامي.
اصل و كپي بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو.
اصل و كپي كارت و سند خودرو.
بازديد از مورد بيمه توسط کارشناس خسارت
ارائه معرفينامه از شركتهاي ليزينگ در صورت خريد اقساطي خودرو.

2-4- وقوع سرقت كلي خودرو

در صورت وقوع سرقت كلي خودرو، بیمه‌گذار باید سريعا موضوع را به نزديكترين پاسگاه يا كلانتري محل حادثه گزارش دهد و ظرف حداكثر 48 ساعت، برای تشكيل پرونده به يكي از شعب پرداخت خسارت شركت بیمه کوثر مراجعه کند.

مدارك مورد نياز برای تشكيل پرونده در صورت سرقت کلی خودرو عبارتند از:

1- اصل و كپي بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو

2- اصل و کپي کارت و سند خودرو

1. بیمه ثالث

1-1- خسارت‌های مالی

با توجه به شرايط هر حادثه و زيانهاي وارده بررسي و پرداخت خسارت خودرو به چند دسته بشرح ذيل تقسيم مي‌گردد:

الف- تصادفات بدون كروكي (خسارت‌هاي مالي)

در اين نوع حوادث، خسارت مالي وارد به وسيله نقليه زيانديده باید حداکثر تا تعهدات مالی قانونی باشد. در این صورت، با رعایت شرايط زير پرونده تشكيل و خسارت پرداخت مي‌شود.

الف-هر دو وسيله در لحظه تصادف داراي بيمه نامه معتبر و پیوسته شخص ثالث باشند.
ب-هردو راننده داراي گواهينامه مجاز باشند.
پ-اختلافي بين طرفين حادثه وجود نداشته باشد.

چنانچه هنگام وقوع تصادف این شرايط برقرار باشد طرفين حادثه با خودروهاي تصادفي به يكي از مراكز پرداخت خسارت بيمه مراجعه می‌کنند. سپس برابر مقررات و به شرح ذيل پرونده تشكيل و پس از بررسی کامل، خسارت ارزيابي و پرداخت مي‌گردد:

1- مقصر و زيانديده تصادف با خودروهاي موضوع حادثه به يكي از مراكز پرداخت خسارت خودرو مراجعه و حادثه را اعلام مي‌کنند.
2- فرم اعلام خسارت بدون كروكي را تنظيم، تكميل و امضا می‌کنند. (برگ تكميل شده اعلام خسارت يعني ادعاي دريافت خسارت از سوي زيانديده كه بر اساس آن پرونده خسارت تشكيل مي‌شود و يكي از مدارك اصلي پرونده است كه مسئول مربوطه بايد از تكميل و امضاء شدن آن توسط مقصر و زيانديده اطمينان حاصل نمايد).

3- اصل و كپي مدارك مورد نياز زير را برای تشكيل پرونده به مسئول پذيرش خسارت ثالث بدون كروكي تحويل می‌دهند.

4- پس از بررسي و اطمينان از اصالت و تكميل بودن اسناد و مدارک، كپي آن‌ها توسط واحد پرداخت خسارت برابر با اصل شده و به همراه يك برش كوپن بيمه‌نامه ثالث مقصر برداشته می‌شود.

5- در نهایت روی اصل بيمه نامه‌هاي ثالث مقصر و زيانديده مهر خسارت و تكميل مندرجات می‌خورد و اصل مدارك بازگردانده می‌شود.

مدارك لازم برای تشكيل پرونده خسارت مالي بدون كروكي عبارت است از:  

الف-  اصل و كپي گواهينامه مقصر و زيانديده (يا زيانديدگان) تصادف
ب-  اصل و كپي كارت ملي مقصر و زيانديده (يا زيانديدگان) تصادف
ت- اصل و كپي كارت مشخصات خودروي مقصر و زيانديده (يا زيانديدگان) تصادف
پ -اصل و كپي بيمه نامه معتبر و پیوسته شخص ثالث خودروي مقصر و زيانديده (يا زيانديدگان) تصادف
ج- يك برش اصل كوپن بيمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه

ب- خسارت‌های مالی با کروکی سازشی

در این گونه موارد به مدارک زیر نیاز است:

1- حضور راننده و خودروي زيانديده برای رويت و تائيد حادثه و ارزيابي خسارت توسط كارشناس بيمه گر.
2- اصل برگ كروكي سازشي تصادف كه توسط پليس تنظيم، مهر و امضا شده باشد.
3- اصل و كپي گواهينامه زيانديده حادثه.
4- اصل و كپي كارت ملي زيانديده حادثه.
5- اصل و كپي بيمه نامه ثالث معتبرخودروي زيانديده حادثه.
6- اصل و كپي كارت مشخصات خودروي زيانديده حادثه.
7- اصل يك برش كوپن بيمه نامه معتبر مقصر حادثه.
8- كپي گواهينامه و كارت مشخصات و بيمه نامه خودروي مقصر حادثه.

ج- خسارت‌های مالی با کروکی غیرسازشی

دراين نوع تصادفات زيانديده داراي كروكي غيرسازشي ترسيم شده توسط پليس يا گزارش كارشناس رسمي دادگستري است. در این موارد، زیاندیده یا طرفين تصادف، پس از حضور در مراجع انتظامي و قضایي و گذراندن مراحل قانوني با اخذ كپي برابر با اصل مدارك مورد نياز تشكيل پرونده می‌دهند. سپس به يكي از مراكز پرداخت خسارت مراجعه و فرم اعلام خسارت را تنظیم و تکمیل می‌کنند و همراه با مدارک زیر به مسئول پذیرش خسارت تحویل می‌دهند.

1- اصل يا كپي كروكي تصادف و يا گزارش كارشناس رسمي دادگستري كه توسط مرجع قضایي برابر با اصل شده باشد.
2- كپي مدارك مقصر (گواهينامه؛ كارت مشخصات خودرو؛ كارت ملي) كه توسط مرجع قضایي برابر با اصل شده باشد.
3- اصل يك برش كوپن از بيمه نامه خودرو مقصر حادثه
4- اصل و كپي مدارك زيانديده (گواهينامه؛ كارت مشخصات خودرو؛ كارت ملي و بيمه نامه ثالث)

 

1-2- خسارت‌های جانی

در حوادث مربوط به موضوع بیمه‌نامه شخص ثالث، تشكيل پرونده و پرداخت غرامت ديه، با كروكي غيرسازشي به شرح زیر صورت می‌گیرد.

در اینگونه حوادث كه منجر به مجروح شدن يا فوت كسي شده است، مقصر حادثه موظف است ظرف مدت 5 روز مراتب تصادف خود را با ارائه مدارک لازم برای تشکیل پرونده به شرکت بیمه اعلام کند.
چنانچه حادثه ای هم داراي خسارت مالی و  هم داراي خسارت جانی باشد بیمه گر طی نامه‌ای کپی برابر با اصل مدارک موجود در پرونده را برای تسویه خسارت مالی از مرجع قضایی درخواست می‌کند. وی پس از تکمیل مدارک لازم، خسارت مالی را تسویه می‌کند اما تا ارائه رای مراجع قضایی توسط مقصر یا زیاندیده، پرونده جانی در شعبه مفتوح می‌ماند.

 ماده 14 آیین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه زمینی درمقابل اشخاص ثالث مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده خسارت جانی (دیه) را به شرح ذیل تعیین نموده است:

1-اصل یا تصویر مصدق گزارش کارشناس راهنمائی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضائی.
2-بیمه نامه شخص ثالث یا هر گونه مدارک دیگری که حاکی از بیمه وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد
3-تصویر گواهینامه مسئول حادثه(مقصر) مگر اینکه مشخصات کامل گواهینامه رانندگی درگزارش کارشناس راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه درج گردیده یااینکه راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه موجد حادثه باشد
4-مدارک شناسائی مصدوم یا متوفی(کارت ملی)
5-تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی درصورتیکه در یکی از مراکز درمانی بستری شده باشد
6- نظریه پزشکی قانونی
7-تصویر مدارک شناسائی وسیله مسبب حادثه در صورت وجود
8-ارائه مدارک مثبته دایر بر احرازسمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومیت یا وکالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد.
9-جواز دفن یا گواهی فوت با شناسنامه باطل شده متوفی
تبصره یک :پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت  به ورثه متوفي ، منوط به ارائه گواهی انحصار وراثت خواهد بود.
تبصره دو: در صورت فقدان یا انقضای بیمه نامه  فرار یا عدم شناسائی مسئول حادثه حسب مورد ارائه بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه ، مدارک شناسائی وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا گواهینامه رانندگی مسئول حادثه برای ارائه به شرکت یا صندوق الزامی نیست.

 

2. بیمه بدنه

2-1- ايراد خسارت در حوادث و تصادفات با گزارش مقامات انتظامي

در این شرایط مدارك لازم برای دريافت خسارت عبارتند از:

اصل و كپي بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو.
اصل و كپي گواهينامه راننده خودرو در هنگام حادثه.
اصل و كپي كارت و سند خودرو.
اصل كروكي.
بازديد از مورد بيمه توسط کارشناس خسارت
ارائه معرفينامه از شركتهاي ليزينگ در صورت خريد اقساطي خودرو.

در صورتيكه كروكي تنظيمي از نوع غير سازشي باشد، باید علاوه بر مدارك بالا، برگ بازجويي طرفين حادثه به همراه ساير گزارش‌هاي تكميلي از قبيل گزارش نيروي انتظامي، گزارش كارشناس رسمي دادگستري، و عند الزوم راي محاكم قضايي در مورد كروكي تنظيمي به شعبه پرداخت خسارت ارائه گردد.

2-2- ايراد خسارت در حوادث و تصادفات با گزارش مقامات انتظامي

در صورت بروز حادثه و ايراد خسارت به بدنه خودرو، به شرط مقصر بودن راننده خودرو مورد بيمه، يا نبود مقصر شناخته شده در حادثه، بيمه‌گذار مي‌تواند بدون ارائه گزارش مقامات انتظامي برای دريافت خسارت فقط يكبار در طول قرارداد و حداکثر تا سقف مجاز، به شعب شركت بیمه کوثر مراجعه کند.

در چنین شراطی باید این مدارك تهیه شود:

اصل و كپي بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو.
اصل و كپي گواهينامه راننده خودرو در هنگام حادثه.
اصل و كپي كارت و سند خودرو.
بازديد از مورد بيمه توسط کارشناس خسارت

2-3- وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو

در صورت وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو، به شرط آنكه خودرو داراي پوشش سرقت در جاي لوازم باشد، سريعا موضوع را به نزديكترين پاسگاه يا كلانتري محل حادثه گزارش و برای دريافت خسارت به يكي از شعب پرداخت خسارت اين شركت مراجعه شود.

در این صورت مدارك مورد نياز برای دريافت خسارت عبارتند از:

گزارش مقامات انتظامي.
اصل و كپي بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو.
اصل و كپي كارت و سند خودرو.
بازديد از مورد بيمه توسط کارشناس خسارت
ارائه معرفينامه از شركتهاي ليزينگ در صورت خريد اقساطي خودرو.

2-4- وقوع سرقت كلي خودرو

در صورت وقوع سرقت كلي خودرو، بیمه‌گذار باید سريعا موضوع را به نزديكترين پاسگاه يا كلانتري محل حادثه گزارش دهد و ظرف حداكثر 48 ساعت، برای تشكيل پرونده به يكي از شعب پرداخت خسارت شركت بیمه کوثر مراجعه کند.

مدارك مورد نياز برای تشكيل پرونده در صورت سرقت کلی خودرو عبارتند از:

1- اصل و كپي بيمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو

2- اصل و کپي کارت و سند خودرو

این صفحه در حال بروزرسانی می باشد